SPM צרפת – מגני קירות ומאחזי יד

מבחר פתרונות מעוצבים למוסדות ציבוריים, להגנת קירות ממכות, מעיכות ושריטות, תוך הקפדה על היגיינה סביבתית. מוצרי החברה עשויים אך ורק מחומרים הניתנים למחזור.

בח.ג.סחר PRO קיים צוות טכני מקצועי אשר כולל אדריכל ומהנדס המלווים את הפרויקט לכל אורך הדרך

pro@hgt.co.il | 03-5136108
יצירת קשר

פרוייקטים בארץ