WESTAG גרמניה – דלתות פונקציונאליות / דלתות אקוסטיות

דלתות פונקציונאליות של חברת Westag פותחו במיוחד לפרוייקטים מוסדיים ונותנות פתרונות בתחומים בהם נדרשות הגנות או בטיחות לאנשים שסביבן.

הדלתות מסווגות על פי הפונקציות אותן הן ממלאות אך יכולות לתת פתרון פונקציונלי ביותר מתחום אחד, למשל, “דלת אש אקוסטית”.

דגמי הדלתות הן: SK-27,SK-37,SK32.

לפי דרישת תקן DIN 4109, ישנם ערכי הפחתת קול מינימליים שצריכים להתממש בדלתות.

בכל פרוייקט, יוגדרו דרישות הפחתת הקול ע”י אדריכל/יועץ אקוסטיקה מטעם הלקוח.

את הדלתות ניתן לקבל עם משקופי עץ או מתכת, המשקוף הוא משקוף שני חלקים.

גימור הכנף יכול להיות צבע, פורמייקה או פורניר.

הורדת דף מידע
ליצירת קשר ותיאום פגישה