WESTAG גרמניה – דלתות פונקציונאליות / דלתות אש

דלתות פונקציונאליות של חברת Westag פותחו במיוחד לפרוייקטים מוסדיים ונותנות פתרונות בתחומים בהם נדרשות הגנות או בטיחות לאנשים שסביבן.

הדלתות מסווגות על פי הפונקציות אותן הן ממלאות אך יכולות לתת פתרון פונקציונלי ביותר מתחום אחד, למשל, “דלת אש אקוסטית”.

משמעותה של הגנה מפני אש היא מניעת התפשטות של להבות ועשן.

הדלתות של Westag עברו בדיקת אש במכון התקנים הישראלי ונמצאו מתאימות לדרישות התקן ת”י 1212 חלק 1 עבור דלת שכינוייה: דלת אש 1/2 שעה.

לתעודת הבדיקה לחץ כאן.

את הדלתות ניתן לקבל עם משקופי עץ או מתכת, המשקוף הוא משקוף שני חלקים.

הגימור יכול להיות פורמייקה או פורניר בלבד.

הורדת דף מידע
ליצירת קשר ותיאום פגישה