WESTAG גרמניה – דלתות פונקציונאליות / דלתות מוסדיות

דלתות פונקציונאליות של חברת Westag פותחו במיוחד לפרויקטים מוסדיים ונותנות פתרונות בתחומים בהם נדרשות הגנות או בטיחות לאנשים שסביבן.

הדלתות מסווגות על פי הפונקציות אותן הן ממלאות אך יכולות לתת פתרון פונקציונלי ביותר מתחום אחד, למשל, “דלת אש אקוסטית”.

בכוונתנו לדלתות מוסדיות, אנו מתכוונים כי הן דלתות שברמתן מתאימות לשימוש במוסדות ציבור ע”פ מבנן וסיווג אקלים על מנת להבטיח שכל פתח יקבל את הדלת המתאימה לו.

את הדלתות ניתן לקבל עם משקופי עץ או מתכת, המשקוף הוא משקוף שני חלקים.

גימור הכנף יכול להיות צבע, פורמייקה או פורניר.

הורדת דף מידע
ליצירת קשר ותיאום פגישה